„Az első EURÓPAI SOLARISKOLA Magyarországon”

„Az első EURÓPAI SOLARISKOLA Magyarországon”

Szolár

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS SZÁMA:

2002/000-317-02-04

KEDVEZMÉNYEZETT NEVE, CÍME:

Puskás Tivadar Fém- és Villamosipari Szakképző Iskola

9700 Szombathely, Petőfi S.u. 1.

PROJEKTMENEDZSER NEVE, CÍME, ELÉRHETŐSÉGE:

BALOGH GABRIELLA

9700 Szombathely, Petőfi S.u.1.

94-501-812

PROJEKT TERVEZETT FORRÁSAI*:

Phare támogatás

226.928,- EURO

56.732.000 Forint

Saját forrás

49.609,- EURO

12.402.250 Forint

Kormányzati társfinanszírozás

75.645,- EURO

18.911.250 Forint

* az összegek Ft-ról Euro-ra történő átváltásakor 250 HUF/EUR árfolyam alkalmazandó

PROJEKT KEZDÉSE:

2004. 04. 29.

MÓDOSÍTÁSOK TÉMÁJA, IDŐPONTJA (ADDENDUM, SIDE LETTER):

  • 2005. 06.06.

Az önerő terhére vállalt fordítási költségek a költségvetési tábla 5.5. sorából az 1.2.3.1. sorra kerültek.

Ok: a fordítást, illetve a tolmácsolási feladatokat iskolánk tanárai végezték.

  • 2005.07.25.

A projekt zárójelentésének leadási határideje a projekt zárását követő tizedik napra módosult.

Ok: a módosítás annak érdekében történt, hogy a szakmai ls pénzügyi elszámolás megvalósulhasson 2005. november 30-ig.

  • 2004.10.29.

A tenderezési eljárások változása.

Ok: 2004. május 1-én hatályba lépett a Közbeszerzési Törvény (2003/CXXIX. Törvény)

PROJEKT BEFEJEZÉSE (ZÁRÓJELENTÉS KÉSZÍTÉSE):

2005. 10. 29.

PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ

1. A projekt lebonyolításának szervezése.

2004. májusában tartott megbeszélésen osztottuk ki a projekttel kapcsolatos feladatokat, illetve alakítottuk meg a munkacsoportokat. Tekintettel arra, hogy fő partnereink a Güssingi Energiacentrum, illetve a Pinkafői Solariskola, kiemelt szerepet kapott Horváth Magdolna idegen nyelvi munkaközösségvezető kolléganő csoportja, Kelemen Renáta és Keppel Mónika tanárnők. Ők a tolmácsolási feladatokat, illetve a tananyag fordítását végezték, segítettek a két szimpózium lebonyolításában. A szimpóziumok sikeres lebonyolításáért Rudolf Jauschowetz (pinkafeldi partner, szakértő) is felelt.

A lefordított tananyagok szerkesztéséért, a tanfolyami tananyag kidolgozásáért Halmos János tanár és Szentgyörgyvári Róbert gyakorlati oktatásvezető feleltek.

Az intézményi, illetve szakma akkreditálási folyamatért Bozzay Attila igazgatóhelyettes a felelős. Ebben a munkában tevékenyen részt vett még Ferencz István kolléga és Takács György felnőttképzési szakértő. A projekt lezárásán túl ez a munka még folyik.

A solar labor építési, kivitelezési munkálatait Balogh Gabriella projektmenedzser, illetve Papp Józsefné gazdasági vezető irányította. Ebben a munkában a güssingi partnerrel, szakértővel (Werner Rauscher) együtt Füle Ernő külső szakértő is segédkezett. A közbeszerzési eljárást a Sugallat Bt. irányította.

A solar-labor eszközeinek beszerzéséért, felszereléséért Werner Rauscher, Szentgyörgyvári Róbert és Halmos János feleltek. A közbeszerzési eljárást a Sugallat Bt. irányította.

A pénzügyi tevékenység irányítását és lebonyolítását, a könyvvizsgálói feladatok megszervezését Papp Józsefné végezte. A könyvvizsgálói munkálatokat az Ereli Könyvvizsgáló KFT. végezte.

Tornai Árpád oktatástechnikust bíztuk meg azzal a feladattal, hogy a történő eseményeket megörökítse.

Folyamatosan napi kapcsolatban voltunk a Váti munkatársaival Kiss Mariettával és Korándi Lídiával.

Szolár 2. Műszaki-építészeti feladatok elvégzése

A solar-labor építési munkálatainak elvégzésére öt cégnek küldtünk felhívást. (Tender Kft., Míves Kft., Szárnyas Kft., Építőipari Szövetkezeti Rt., Sebiépker-Dekopán) A közbeszerzési pályázatot a Míves kft. nyerte. 2004. szeptember 17-én aláírtuk a szerződést és átadtuk az építési területet. Október 22-én ünnepélyesen helyeztük el az alapkövet. Ezen a napon indítottuk el az eszközfeltételek megteremtésére szükséges közbeszerzési folyamatot, egy megbeszélést tartottunk ezzel kapcsolatban, ahol egyeztetés történt a közbeszerzési eljárással kapcsolatban.

2004. november 16-án egy módosítási kérelmet küldtünk Kőszeg Város Polgármesteri Hivatala Műszaki Osztályára kerítés építésének engedélyezése miatt. Január 19-én az engedély megérkezett, így lehetőség nyílt egy kulturált udvar kialakítására is az új épület előtt. Január 26-án megtörtént a labor műszaki átadása. -Képek az építésről-

2005. március 4-én a közbeszerzési értesítőben megjelent az ajánlattételi felhívás nyílt eljárás megindítására az „Oktató Solar laboratórium berendezésének és eszközeinek beszerzésére”. Március 30-ára hirdettük meg a közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó helyszíni bejárást. Érdeklődő nem volt. Április 28-ára tűztük ki az ajánlattételi felhívásra beérkezett pályázatok bontását. Az eljárás sikertelen volt. Pályázat nem érkezett.

Szolár 2005. július 8-án jelent meg a Közbeszerzési értesítőben az újabb felhívás. A dokumentációt négy cég vitte el, nevezetesen : Alfanap Kft. Szálkai Antal, Mobilan Bútor Rt. Madar Csilla, Geo mantan, Teset GmbH Tim Lendzian.

Fontos volt ez számunkra, hiszen abban az esetben, ha nem érkezik érvényes pályázat, veszélybe került volna a projekt sikeres befejezése.

Az újabb felhívásra egy érvényes pályázat érkezett, az ajánlattevő a Teset GmbH. Az ajánlatok elbírálásáról az összegzés 2005 szeptember 1-én készült el, az eredményhirdetés időpontja 2005. szeptember 2. volt. 2005. szeptember 9-én írtuk alá a szerződést. A szerződés teljesítését a nyertes cég október 12-ig vállalta. -Képek a labor berendezéséről-

Megteremtődtek a feltételek arra, hogy a képzés elindulhasson.

3. A tanfolyami program határon átnyúló és iskolai hatása

Az osztrák partnerek irányításával a projekt kezdetétől kolléganőink folyamatosan fordították a „Solariskolák Nemzetközi Hálózatának Tananyagát”. Ezt a tananyagot kollégáink dolgozták át, s így elkészült hat modulnyi tananyag.

  1. Energiatechnika alapjai
  2. Elektrotechnika alapjai
  3. Hőtechnika alapjai
  4. Fotovoltaikus készülékek
  5. Szolárhő készülékek
  6. Ökológiai marketing.

Az 1., 2., 4. modult Halmos János, a 3., 5., 6. modult Szentgyörgyvári Róbert gondozta.

A projekten belül kollégáink két továbbképzésen vettek részt, ezek célja az volt, hogy „oktatókká képződjenek ki”.

Az egyik időpontja 2005. március 14-15-16. volt. A helyszín Müchen, Bildungcentrum Solartechnik. A képzés során a napenergiából történő villamos energia előállításával, annak felhasználási módjával, valamint a hőszivattyús rendszerekkel foglalkoztak elméleti és gyakorlati szinten egyaránt. Itt egy olyan laborban dolgoztak kollégáink, amilyet nálunk is felszereltünk.

A másik továbbképzés időpontja 2005. április 4-5-6., a helyszín pedig Güssing. A képzés során a különféle csőrendszerekkel, fűtési rendszerekkel, használati melegvíz rendszerekkel, ezek felépítésével foglalkoztak a kollégák.

Szolár

Ezt a megszerzett tudást használták fel ahhoz, hogy a 120 órás továbbképzést a felnőttcsoportnak megtartsák. A tanfolyam egy vizsgával zárult, a hallgatók egy tanúsítványt érdemeltek ki. A csoportban 13 fő képzését végeztük. Felnőttképzésről lévén szó, a jelentkezők előképzettséggel rendelkeztek. Négyen központifűtés-, vagy víz-gázszerelő szakmát, kilencen villanyszerelő szakmát szereztek már korábban. A csoportot régebbi tanítványainkból választottuk ki.

A foglalkozásokat 30 alkalommal, napi 4 órában tartotta Halmos János és Szentgyörgyvári Róbert. A labor felszerelésének elhúzódása miatt szeptember hónapban elméleti oktatást tartottunk. Október elejétől a csoport tagjai is részt vettek a labor felszerelésében, s ez szerves része volt a gyakorlati képzésének.

A szakmai vizsga elnöke Pozvai Ferenc volt.

-Képek az oktatásról-

4. Konferenciák

A téma magyarországi népszerűsítése, szakemberek, vállalkozók, politikusok találkozójának „megszervezésének céljából” került megrendezésre a projekt keretében két szimpózium.

A konferenciák megszervezésére árajánlatkérés után három cég közül választottunk. (LIMEX tanácsadó, Szolgáltató és Információs Kft., Reginnov Tanácsadó Kft., Iip/innovation in progress) A nyertes cég mindkét találkozó esetében az utóbbi lett.

Az első konferencia időpontja 2004. október 15-16., a másodiké pedig 2005. szeptember 16-17. volt.

Szolár A találkozók maximálisan betöltötték szerepüket, a meghívókban meghirdetett előadások magyar és német nyelven hangzottak el. Az előadók Ausztriából és Magyarországról érkeztek. Az előadások közben nemegyszer parázs vita alakult ki, a szakemberek mindegyike természetesen saját koncepcióját védte. A második szimpóziumon részt vett Markó Péter, a Vas Megyei Közgyűlés elnöke, Dr. Ipkovich György Szombathely polgármestere, előadott Grónay Andrea a Gazdasági Minisztériumból.

A konferenciákat eszközkiállítás is kísérte.

-Képek a konferenciákról-

5. A Solariskolák nemzetközi hálózatába való integrálás

A projekt zárásaként használhatjuk a „SOLARTEUR” védett márkanevet. (Ez már a tanúsítványon is szerepel.) Erről egy Márkanév használati szerződés köttetett.

Bekerültünk a Solariskolák nemzetközi hálózatába. Homepage: http://www.gmx.net.de

A projekt során végig dokumentáltunk, ennek egy része saját hálónkon, saját honlapunkon: http://www.ptszki.hu található. Készítettünk sok felvételt, ezek egy részét cd-re írtuk.

Törekedtünk arra, hogy a médiában is jelen legyünk. (Vas Népe, Szombathelyi Rádió, Burgenlandi Rádió, Savaria Fórum, Vasi Gazdaság)

A tantestületet az eseményekről folyamatosan tájékoztattuk, ez minden hónapban az aktuális megbeszéléseken történt meg.