Puskás Tivadar élete

 

A névadónk Puskás Tivadar élete és munkássága

Puskás TivadarPuskás Tivadar 1844. szeptember 17-én Pesten születetett. Apja jómódú hajó- és bányavállalkozó, egyben székely ezermester volt.

Puskás Ferenc mindkét fiát a bécsi Theresionumban neveltette, tanítatta.
Puskás Tivadar gyorsan elsajátította a német nyelvet-, matematika tudásával tekintélyt szerzett, de legkedvesebb tantárgya a fizika volt.
A középiskola elvégzése után jogot tanult, majd átiratkozott a bécsi műegyetemre, mérnöki tanulmányai során felerősödött feltalálói érdeklődése.
Apja halálát követően Londonba készült, s ennek érdekében fél év alatt megtanult angolul. A Londonban töltött egy év során elkápráztatták a látottak, különösen COOK utazási irodája keltette fel az érdeklődését. Pénze azonban fogytán volt, így a Waring Brothers vasútépítő vállalat alkalmazottja lett, s részt vett a Keleti (Erdélyi) Vaspálya építésében, németül és angolul beszélő műszakiként. A vasútépítési munkájával Puskás „csinos kis vagyont” szerzett, így új önálló vállalkozásba kezdhetett.
Ennek során COOK példája alapján utazási vállalatot létesített Magyarországon, bécsi székhellyel, irodával. Az 1873-as Bécsi Világkiállítás kapcsán a vállalkozás sikeresen indult, de pár nagybank csődje és a kitört kolerajárvány hatása csődbe vitte vállalkozását.
Az ezidőben terjedő Coloradói aranyláz híre magával ragadta, úgy gondolta a Nagy Kalanddal megalapozhatja feltalálói munkája anyagi alapjait.
A COLORADÓBAN nyitott Feri bánya kezdetben jelentős aranyat adott, de arra nem volt alkalmas, hogy ebből jelentős tőkét gyűjtsön elképzelései megvalósításához.
Sőt jóhiszeműségét kihasználva becsapták, bányáját elperelték tőle.

Puskás ekkor elhatározta, hogy találmányával a telefonközpont elvével próbál szerencsét. Felkereste EDISON műhelyét, tervezőirodáját, a NEWYORK melletti MENLOE parkban. Elmondta EDISONNAK, a BeLL által feltalált telefon egy központból történő hangelosztás elvét. (Saját találmányát.)

EDISON ekkor a telefonközpontban nem látott nagy ötletet, hiszen a Bell-féle telefont igen tökéletlennek tartotta, (a továbbított beszédet nem lehetett megérteni!) Épp ezért dolgozott a szénmikrofon megvalósításán, mely gyakorlatban is használhatóvá tette a telefont.
Miközben jogvita folyt Bell és Edison között (Bell szabadalma a telefon, Edisoné pedig a szénmikrofon), Bostonban 1878. januárban felszerelték az első kezdetleges telefonközpontot Puskás elvei alapján.
Jellemző, hogy az 1881-ben Magyarországon felszerelt első telefonközpont amerikai gyártmányú volt.
Puskás több, mint két évig dolgozott EDISON közvetlen munkatársaként új találmányok megvalósításán.
1878-ban Puskás az EDISON-művek Európai fő képviselője lett, ezzel egyidőben Edison 50.000 dollárért megvásárolta a telefon központ szabadalmát, ill. az EURÓPA-i jövedelem harminc százalékát Puskásnak adta át.
Puskás öccsét Ferencet bízta meg a telefon, telefonközpont magyarországi engedélyeztetésével, terjesztésével, a megindulás alaptőkéjét saját pénzéből biztosította.
1881. május 01-n huszonöt előfizetővel megvalósult az első telefonközpont Pesten a Fürdő utcában.
Puskás Tivadar 1881 nyarán a Párizsi Világkiállításon megvalósította az első „helyszíni közvetítést” az opera és a vásár telefontermei között, mely egyben a világon az első térhatású közvetítés volt.
”A hatást a sztereoszkópnak (kettős plasztikus fényképnek) a szemre való hatásához hasonlóan tesz hatást a fülre”!
Puskás Ferenc 1884-ben bekövetkezett halálát követően hazaköltözik, s maga veszi kézbe a telefon sorsát. Puskás a telefon, a központ mellett a „világítógép” ill. a villamosság számos alkalmazásával is foglalkozott!
A Budapesti telefon talpra állítása, Ferenc anyagi ügyeinek rendezése megrendítette pénzügyi helyzetét. Ismét, ezesetben az Erdélyi Abrúdbányán próbálkozott aranyásással, majd Zsibó környékén olajkutatásba kezdett, melyek nem voltak igazán sikeresek.
A Vaskapu (Alduna) szabályzása idején kísérletezte ki híres „kettősrobbantás” gyakorlatát, melyet víz alatti hatékony robbantás céljára fejlesztett ki és szabadalmaztatott.
A telefon a központ alkalmazásának előnyeivel gyorsan terjedt Európában és Pesten egyaránt.
Puskás azonban már a „telefonújságon” és a „telefonhírmondón” dolgozott.
A Pesti Hírlap 1893. február 17-ei száma ad hírt a „Telefon Hírmondó” Világcsodájáról.
A „leadó szobából” telefon segítségével először hírek (rendőri-, politikai-, börze-, törvényszéki hírek) majd zeneművek, koncert stb. adása történt, ezzel Puskás megvalósította a korszerű vezetékes rádiózás alapjait. A Hírmondó gyorsan tért hódított, kedvelt lett, programja szélesedett, nagy jövő előtt állt Európában és az egész világon. Lendületes terjedését még Puskás hirtelen bekövetkezett halála sem tudta megakadályozni, melyet paradox módon telefonhírmondója 1893. március 16-án 9 órakor jelentett be a következő szavakkal:


„Puskás Tivadar, a Telefonhírmondó megteremtője ma reggel fél kilenc órakor életének negyvenkilencedik évében meghalt”!
Iskolánk tanulóifjúsága és Nevelőtestülete 1997. február 7-én egyöntetűen
úgy döntött, hogy az iskola névadójául e fantasztikus feltalálót választja.
”Puskás Tivadar pazarló ember volt, nagy ötletekben oly gazdag, hogy két kézzel szórhatta technikai gondolatait”!

 
Összeállította:
Németh István volt igazgatónk

Internetes megjelenések:

https://hu.wikipedia.org/wiki/Pusk%C3%A1s_Tivadar_(m%C3%A9rn%C3%B6k)

http://www.sztnh.gov.hu/hu/magyar-feltalalok-es-talalmanyaik/puskas-tivadar

http://www.puskas.hu/puskas/eletrajz.htm

http://www.sasovits.hu/anyag/feltalal/puskas_t.htm

http://termeszetbaratikor.network.hu/blog/termeszet-barati-kor-blogja/puskas-tivadar-mernok-a-telefonhirmondo-feltalaloja

http://www.rubicon.hu/magyar/oldalak/1893_marcius_16_puskas_tivadar_halala

https://www.youtube.com/watch?v=OW8GsW9Ng-w

https://www.youtube.com/watch?v=FbQnTruK5Fo

https://www.youtube.com/watch?v=rQCLSAFO0_c

https://www.youtube.com/watch?v=-IbsCIo-2xw

https://www.youtube.com/watch?v=0Y_8ZoI5Tpw

https://www.youtube.com/watch?v=pryXpvUhSkc

Puskás Tivadar élete - qr kód