Új munkarend az iskolában

Tisztelt Szülők és Diákok!

A koronavírus járvány terjedése miatt a Kormány "A koronavírus miatti új munkarend bevezetéséről a köznevelési és szakképzési intézményekben" című 1102/2020 számú határozatában az iskolákban a tantermen kívüli, digitális munkarend bevezetéséről döntött.

Az új munkarendben a tanulók részére tilos az intézmények oktatási célú látogatása. A tananyag kijelölése, a tanulási folyamat ellenőrzése és támogatása a pedagógusok és a tanulók online vagy más, személyes találkozást nem igénylő kapcsolatában történik, oly módon, hogy a tananyag tantermen kívüli, digitális munkarend keretében történő átadása alkalmas legyen a tanuló tanulmányi követelményeinek teljesítésére.

A tantermen kívüli, digitális munkarend időtartama alatt a tanulók lehetőleg kerüljék a nagyobb csoportos találkozásokat, közös programokat. Felügyeletüket a szülők, családok, szomszédok bevonásával, kis csoportokban célszerű megszervezni. A gyermekek felügyeletét nem javasolt a nagyszülőkre bízni, hiszen ők a legveszélyeztetettebbek, védjük meg őket!

A Kormányhatározat értelmében 2020. március 16. napjától a szülők igényei alapján, indokolt esetben – otthoni digitális technika hiánya - munkanapokon megszervezzük a tanulók napközbeni fogadását az iskolában. A megszervezés azt jelenti, hogy egyeztetés alapján betartva a vészhelyzeti előírásokat, felügyelet mellett délelőtti órákban a tanulók igénybe vehetik az iskola informatikai eszközeit.

A duális képzés keretében a gyakorlati képzőhely dönt a gyakorlati oktatás halasztásáról, vagy digitális munkarendben történő megszervezéséről. Amennyiben a duális képzőhely a továbbiakban is megtartja a gyakorlatot, köteles járványügyi szempontból elvárt kritériumok betartására. A tanuló a duális képzőhelyen történő gyakorlati oktatásra nem kötelezhető.

Kérek minden diákot, hogy az elkövetkező időszakban vegye komolyan a vírus miatt kialakult helyzetet és képességeihez mértem a lehető legjobb tudását adva kövesse a tanárok által kiadott feladatokat és elektronikus úton a megadott időpontra juttassa vissza az előírt „feleleteket, dolgozatokat”, mert így tudnak a tanárok érdemjegyeket adni.

Vöcsei Imre
igazgató