Étkezési tájékoztató

Tisztelt Szülő/Gondviselő!

Tisztelettel tájékoztatom Önt, hogy az étkezési díj beszedése a 2017/18. tanévben is a szolgáltatást megelőzően, előzetes befizetéssel valósul meg.

Az étkezést  2017.09.04-től biztosítjuk a tanulóknak.

Az étkezés igénybevételéhez a mellékelt nyomtatványok pontos kitöltésére van szükség! Nyilatkozatok, igazolások benyújtási határideje: 2017. július 20.

A szeptember havi díjat 2017. augusztus 30-án kell befizetni 10.00-15.00 óráig a Nádasdy F. utca 4.szám alatti GAMESZ irodában.

Pótbefizetésre 2017. szeptember 4-én biztosítunk lehetőséget 11.30 és 13.30.között.az iskola pénztárában

Tájékoztatom, hogy 2017. szeptember 1. napján érvényben lévő középiskolai és kollégiumi étkezési díjak az alábbiak:

NORMÁL étkezés a tanulók által fizetendő ( Ft/adag):

reggeli 240 Ft/adag
ebéd 415 Ft/adag
vacsora 335 Ft/adag

DIÉTÁS étkezés a tanulók által fizetendő ( Ft/adag):

ebéd 460 Ft/adag

A diétás étkezést kizárólag szakorvosi igazolás alapján lehet igénybe venni, és csatolni kell az orvosi igazolás másolatát.

 Az iskolai étkezési díj befizetése a következő módokon lehetséges:

  • készpénzzel:havonta 2 alkalommal az iskolában előre közölt időpontokban , ezen kívül munkanapokon – hétfőtől csütörtökig 8-15 óráig, pénteken 8-12 óráig – a Szombathelyi Köznevelési Gamesz Nádasdy F. u. 4. szám alatti irodájában,
  • átutalással: az UniCredit Bank 10918001-00000129-17550158 számú bankszámlára. Átutalás esetén a közlemény rovatba fel kell tüntetni a tanuló nevét, oktatási azonosító számát, iskoláját, és a befizetett hónapot. . Kérjük, hogy egyszerre csak egy havi, pontos összeg kerüljön átutalásra, több gyermek esetén külön-külön utalják az összeget.

Az átutalandó összegről a befizetési határidőt megelőzően a www.szombathelyigamesz.hu honlapon a tanulói oktatási azonosító szám alapján tájékoztatást adunk. A számlakészítéssel egyidőben a térítési díj összegéről e-mailben értesítést kaphatnak. Ehhez szükségünk van az Ön nevének, e-mail címének, ill. gyermeke nevének, oktatási azonosítójának, intézményének megadására, melyet megtehet a mellékelt átutalási nyilatkozat pontos kitöltésével vagy küldhet e-mail-t  az Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. címre.

Az átutalás időpontja a tárgyhót megelőző hónap 15-20-ig esedékes, kivéve a tanév kezdetét megelőző hónap, ekkor legkésőbb augusztus 25.!!!

Kérem a Tisztelt Szülőt/Gondviselőt, hogy az étkezési térítési díj befizetési határidejét - a gyermek folyamatos étkezése érdekében- betartani szíveskedjék!

Az étkezés lemondása tárgynapot megelőző tanítási napon 8,30 óráig lehetséges. A lemondást :

-telefonon a 0620/503-5390-es telefonszámon  vagy

-személyesen a Szombathely Nádasdy F. u.4.szám alatti GAMESZ irodában vagy a kollégiumi nevelőtanárnak vagy

-e-mailben az Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. címen ill. a Szombathelyi Köznevelési Gamesz honlapján lévő lemondás fülön kell bejelenteni.

Ekkor meg kell adni a gyermek nevét, intézményét ill. a lemondani kívánt napokat.

A 100% díjkedvezményre jogosult, ingyenesen étkező tanulók hiányzása esetén is kérjük az étkezés lemondását, illetve visszajelentését a megadott telefonszámon, vagy személyesen!

A tanuló hiányzása automatikusan nem vonja maga után az étkezés lemondását!

Tisztelettel tájékoztatom Önt, hogy az étkezés igénybevétele térítési díjköteles. A tanulók számára az étkezés a térítési díj befizetésével kerül megrendelésre. Amennyiben a szülő, illetve a tanuló a díjat nem fizeti meg a kiírt határidőre, és a befizetéssel kapcsolatosan problémát nem jelez, az azt jelenti, hogy az étkezést nem kívánja igénybe venni.

Az étkezést ebédjegy ellenében lehet igénybe venni! Jegyet azok a tanulók kaphatnak, akik határidőre befizették a térítési díjat.

Az intézményben biztosított étkezés térítési díjának megfizetésére a szülő, gyám (törvényes képviselő) köteles az alábbiak figyelembe vételével:

  1. a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő tanuló után az intézményi térítési díj 50%-át,
  2. három- vagy többgyermekes családoknál gyermekenként az intézményi térítési díj 50%-át,
  3. tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek, tanuló után az intézményi térítési díj 50%-át,
  4. gyámhatóság által elrendelt nevelésbe vétel esetén, utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőtt után az intézményi térítési díj 100%-át kedvezményként kell biztosítani.

 A normatív kedvezmény csak egy jogcímen vehető igénybe.       

      

Kérem a Tisztelt Szülőt/Gondviselőt, amennyiben gyermeke 2017 őszétől 100%, illetve 50%-os kedvezményre lesz jogosult, legkésőbb az augusztusi étkezési térítési díj befizetésekor az étkezési díjat szedő dolgozónak a  következő igazolást szíveskedjék benyújtani:

  • rendszeres gyermekvédelmi támogatásra jogosultság esetén a határozat másolatát;
  • 3 vagy több gyermekes család esetén elegendő a nyilatkozat (Gyvt. 21/B.§ (1) bekezdés b)-d) pontja és a Gyvt 21/B.§ (2) bekezdése szerinti ingyenes vagy kedvezményes intézményi étkeztetés igénybevételéhez)
  • tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek esetén szakorvosi igazolást, illetve a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleményét;
  • nevelésbe vett gyermek, utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőtt esetén az átmeneti gondozást biztosító gyermekjóléti szolgáltató vezetője/a gondozási helyet biztosító intézmény vezetője által aláírt igazolást.

Tisztelettel tájékoztatom Önt, hogy ezen igazolásokat nem kell minden tanév elején benyújtania, ha azokban foglaltak nem változtak és intézményváltásra sem került sor. Ebben az esetben írásban nyilatkozni kell arról, hogy a korábban benyújtott dokumentumok tekintetében időközben nem következett be változás. A tanév folyamán az étkezésre később jelentkezetteknek a jelentkezéskor kell kérni a kedvezményt.  A Szülő/Gondviselő felelőssége megfelelő időben benyújtani az igazolásokat, ellenkező esetben a 100% -os térítési díjat kell megfizetnie.

Felhívom a Tisztelt Szülő/Gondviselő figyelmét, hogy amennyiben a tanév során bármilyen változás történik – pl.: iskola-váltás, normatív kedvezményre való jogosultság/megszűnése az étkezési díjat szedő dolgozónak 3 napon belül szíveskedjen jelezni.

Az étkezéssel kapcsolatos bővebb információ a www.szombathelyigamesz.hu oldalon található.

Köszönöm együttműködését!

Szombathely, 2017. április 13.

Imréné Erényi Katalin sk
a Szombathelyi Köznevelési GAMESZ igazgatója

Az étkezés igénybevételéhez szükséges dokumentum innen letölthető (pdf)