Szakgimnáziumi képzés 2018/2019

SZMSZC

Puskás Tivadar Fém- és Villamosipari Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma

Iskolánk kapcsolata Szombathely és Vas Megye cégeivel,vállalkozásaival példaértékű (LUK, BPW, iQor, TDK EPCOS, Opel). A gyakorlati képzés az előbbieken kívül saját tanműhelyünkben is folyik.

A vállalatok, cégek támogatásának, a sikeres pályázatoknak köszönhetően laborjaink, gyakorlótermeink jól felszereltek.

„A Szoláriskola I.-II.” pályázatnak köszönhetően felépítettünk egy szolar labort, felszereltük azt, így kitűnő feltételek között oktathatók a szolártechnikai ismeretek. Tanítványaink sikeresen szerepelnek az SZKTV, OSZKTV és egyéb versenyeken.

Arra törekszünk, hogy az iskolában tanítási időn kívül is jól érezzék magukat a gyerekek. A könyvtár, Puskás Galéria, Diáksziget, cso-cso asztal, görkoripark, konditerem mind, mind elősegíti a hasznos időtöltést. Iskolai ünnepeink az összetartozás érzését erősítik.

Egy aktív tantestület vezetőjeként abban bízom, hogy a szakképzés valóban fontos az ország, a megye, a város számára!

Szakgimnáziumi és szakközépiskolai képzés is folyik nálunk, nappali és esti rendszerben.

SZAKGIMNÁZIUM
Szakmai érettségi végzettséget adó érettségire, felsőfokú iskolai továbbtanulásra, szakirányú munkába állásra felkészítő, valamint általános műveltséget megalapozó négy középiskolai évfolyama van, ahol szakmai elméleti és gyakorlati oktatás is folyik.

A 13. évfolyamon a szakmai érettségi vizsga ágazatához tartozó szakképesítés szerezhető.

SZAKGIMNÁZIUMI osztályok

Szakképesítés megnevezése

Szakmacsoport

Ágazati besorolás

Létszám

Szakma-kód

Mechatronikai technikus

54 523 04

5. Gépészet

IX. Gépészet

28

6100

Automatikai technikus

54 523 01

6. Elektrotechnika-elektronika

XI. Villamosipar és elektronika

17

6200

Elektronikai technikus

54 523 02

6. Elektrotechnika-elektronika

XI. Villamosipar és elektronika

17

6210

A szakközépiskolai képzésben a tanuló választása szerint angol, vagy német nyelvet oktatunk. A szakképző (13.) évfolyamon a kiválasztott tanulókkal a cégek tanulmányi szerződést kötnek.

 A szakmák leírása itt található:

Mechatronikai technikus szakképesítés

A mechatronikai technikus automatikus vezérlésű alkatrészgyártó és összeszerelő célgépek, berendezések és gépsorok zavartalan üzemvitelét biztosítja.

egyedi speciális munkákat végez. Mechatronikai elemeket össze- és szétszerel.

Hagyományos és korszerű gépi forgácsolási feladatot végez. Kezeli és működteti a CNC-gépeket, a PLC-vezérlésű gépeket. Mechanikus, elektromechanikus mérést, villamos mérést végez. Előírás szerint dokumentálja a mérési eredményeket, számítógépes kiértékelést használ. Figyelemmel kíséri a helyes működést, megállapítja a hibás működést, üzemzavart.

Dokumentálja a helyestől eltérő működést, jelzi felettesének a hibás működést. Közreműködik a karbantartási terv kidolgozásában. Előírás szerinti tervszerű karbantartást, rendszeres ellenőrzést végez szemrevételezéssel. Mozgó szerkezeti elemek kopását, villamos összeköttetések állapotát ellenőrzi.

Elvégzi az előírás szerinti alkatrészek cseréjét.

A mechatronikai rendszerek szabályozása keretében:

Elektromos irányításokat felépít és tesztel, ipari elektronikai szabályozásokat, ipari elektronikai vezérléseket szerel és telepít. Ipari automatikai rendszereket kiépít és működtet. Pneumatikus irányításokat, hidraulikus irányításokat felépít és tesztel.

Hardver és szoftver eszközöket kiépít, telepít. Mechatronikai rendszereket, gépeket programoz.Dokumentáció alapján programozási feladatot végez.

Utasítás szerint PLC programozást, CNC gép programozását végzi. Irányítja a gyártórendszert és a gépkezelőket. Gyártórendszert, gépeket kezel és működtet. Felügyeli a beosztott gépkezelőket.Irányítja a gyártórendszert és a gyártási folyamatot, az előírás szerinti tervszerű karbantartást.

Automatikai technikus

Az automatikai technikus automatikai berendezések üzemeltetését irányítja.

Ennek keretében: irányítja az új technológiák bevezetését, a berendezések beállítását. Magas automatizáltságú berendezéseket kezel. Megszervezi a próbaüzemeltetés körülményeit. Elektronikus szabályozásokat, elektronikus vezérléseket kezel, működtet. Érzékelőket, távadókat, jelátalakítókat, tápegységeket ellenőriz.

Finombeállításokat, szemrevételezéses ellenőrzéseket végez. Méréssel ellenőrzi a készüléket a karbantartás előtt. Műszeres bemérést végez, dokumentációk alapján összeállítja a mérőrendszert, dokumentációk és utasítások alapján méréseket végez. Számítógépes tesztprogramokat futtat. Méréssel ellenőrzi az előírt paraméterek meglétét. Jegyzőkönyvet készít a mérési eredményekről.

Előírás alapján elvégzi a szükséges beállításokat, ellenőrzi a technológiai fegyelem betartását. Gondoskodik a berendezések jó műszaki állapotáról, a folyamatos üzemeltetés feltételeiről. 

Ellenőrzi az üzemeltetés, karbantartás körülményeit, a végtermék működését és minőségét. Karbantartási munkákat irányít. Dokumentálja az irányítási, ellenőrzési feladatok elvégzését.

Elektronikai technikus szakképesítés

Az elektronikai technikus a vállalat, intézmény, szervezet operatív területi vezetőjének közvetlen munkatársa. Alapvető feladata a szervezet gyengeáramú berendezéseinek és kapcsolódó villamos hálózatának üzemeltetése, a rendszerek dokumentált nyomon követése. Felelősségi körébe tartozik a hálózaton létesített betáplálási és fogyasztói pontok felügyelete. Feladata az alkalmazott irányítás, és vezérléstechnikai, illetve a hálózati installáció kezelése, összeállítása, üzemeltetése. Munkaköréhez tartozik a területi létesítések teljes körű ismerete, szükség esetén átalakítása. Átlátja az alkalmazott villamos berendezések jellemzőit, szükség esetén beavatkozik, hibafeltárást, hibakeresést végez. A villamosenergia gazdálkodással összefüggő méréseket elvégzi, az ehhez szükséges mérőműszereket beköti. Képes az egyszerűbb erős illetve gyengeáramú áramkörök tervezésére, ezek szimulációjára. Tisztában van a felhasználói programokkal, illetve azok alkalmazásával. Ismeri és alkalmazza a méréstechnikai elveket és eszközöket. Ismeri és alkalmazza a villamos biztonságtechnikai előírásokat. Alapvető gépészeti ismeretei révén együttműködik e szakterület munkatársaival. Önállóan vagy mérnöki irányítással elektronikus berendezések tervezésével, gyártásával, összeszerelésével, építésével, üzemeltetésével, karbantartásával és javításával összefüggő műszaki jellegű, egyéb kisegítő feladatokat végez.

ÖSZTÖNDÍJAK:

  • Iskolánkban a szakiskolai képzésben négy hiányszakmát oktatunk: automatikai technikus, gépi forgácsoló, hegesztő, villanyszerelő. A tanulók tanulmányi eredménytől függő állami szakiskolaiösztöndíjat kapnak.
  • Ha a gyakorlati képzés külső képző helyen történik, a tanulóval tanulószerződést köt a cég, vagy vállalkozó. A kapott ösztöndíj a minimálbér legalább 16%-a.
  • A cégek egy része (LUK, BPW, TDK, iQor, OPEL) tanulmányiszerződést kötnek a kiválasztott tanulókkal, mely szintén havi –tanulmányi eredménytől függő- ösztöndíjat is jelent.

Felvételi vizsgát nem tartunk, az általános iskolai eredmények alapján állítjuk rangsorba a tanulókat. A figyelembe vett tantárgyak:


magyar nyelv és irodalom,

matematika,

történelem,

idegen nyelv és

fizika.


A hetedik osztály év végi, a nyolcadik osztály félévi osztályzatok alapján számolunk átlagot.

ÉRDEKLŐDNI LEHET:

telefon: 94/501-811; 94/501-813

e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

honlap: www.ptszki.hu

személyesen: Szombathely, Petőfi Sándor u. 1