Álláshirdetés - épületgépész oktató

Vas megyei Szakképzési Centrum

Puskás Tivadar Szakképző Iskola és Kollégium

pályázatot hirdet épületgépészet szakos oktatói munkakör betöltésére

A jogviszony időtartama: határozatlan idejű jogviszony

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkavégzés helye: 9700 Szombathely, Petőfi Sándor utca 1.

A megbízással járó lényeges feladatok:

épületgépészeti, gépészeti, hegesztési tantárgyak oktatása, tehetséggondozás, versenyekre történő felkészítés, továbbá az oktatói munkakörhöz kapcsolódó egyéb feladatok ellátása. Az intézmény éves munkaterve alapján az iskolai programokban való aktív részvétel.

A munkakör betöltésének időpontja: 2021. 08. 16.

Illetmény és juttatások: megegyezés szerint

Képesítési és egyéb feltételek:

  • Szakmai középfokú végzettség.
  • büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  • épületgépészeti vagy gépészeti felsőfokú végzettség,
  • több szakos képesítéssel rendelkezők,
  • szakmában eltöltött 3-5 év gyakorlat (de pályakezdők jelentkezését is várjuk)

 A pályázathoz csatolandó iratok, igazolások:

  • fényképes szakmai önéletrajz;
  • végzettségeket, képesítéseket tanúsító dokumentumok másolata;
  • 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy a pályázó nem áll olyan foglalkozástól való eltiltás hatálya alatt, amely a munkaviszony létesítését nem teszi lehetővé
  • nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez, teljes pályázati anyagának sokszorosításához, harmadik személlyel történő közléséhez

A pályázat benyújtásának határideje és módja:

A pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelenné nyilvánítsa. A megadottól eltérő módon benyújtott pályázat, illetve a pályázat bármely mellékletének hiánya automatikusan és külön értesítés nélkül a pályázat figyelmen kívül hagyását eredményezheti.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2021.08.13.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.vmszc.hu honlapon